อุทยานราชภักดิ์

อุทยานราชภักดิ์ เป็นอุทยานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม ทั้ง 7 องค์ ด้วยกัน เรียกได้ว่าถ้าได้มาเที่ยวที่หิวหินแล้วไม่มาสถานที่แห่งนี้ถือว่าพลาดมาก เพราะที่อุทยานแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดนี้ก็ว่าได้